Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"write one's report" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write one's report" po angielsku

obrazek do "write a report" po polsku
  1. sporządzić raport
    I need to write a report ASAP. (Muszę sporządzić raport tak szybko, jak to tylko możliwe.)
    We should write a report and call the police out. (Powinniśmy sporządzić raport i wezwać policję.)

"write one's report" — Słownik kolokacji angielskich

write one's report kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a report
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś raport
  1. write czasownik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Didn't you ever have to write a report in school or what?