"sporządzić raport" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sporządzić raport" po polsku

sporządzić raport

obrazek do "write a report" po polsku
  1. write a report  
    I need to write a report ASAP. (Muszę sporządzić raport tak szybko, jak to tylko możliwe.)
    We should write a report and call the police out. (Powinniśmy sporządzić raport i wezwać policję.)

"sporządzić raport" — Słownik kolokacji angielskich

write a report kolokacja
  1. write czasownik + report rzeczownik = sporządzić raport
    Zwykła kolokacja

    Didn't you ever have to write a report in school or what?

powered by  eTutor logo