sporządzić raport

write a report

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

I need to write a report ASAP. = Muszę sporządzić raport tak szybko, jak to tylko możliwe.