"tersely written" — Słownik kolokacji angielskich

tersely written kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwięźle napisany
  1. write czasownik + tersely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The play notches no new dramatic ground for the author, but it is tersely written and performed.

powered by  eTutor logo