"write a statement" — Słownik kolokacji angielskich

write a statement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz oświadczenie
  1. write czasownik + statement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "He was given an opportunity to write a statement, and we let him."

powered by  eTutor logo