ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
1. wear makeup = nosić makijaż, malować się wear makeup
2. wear lipstick = szminka odzieży wear lipstick
3. wear make-up = nosić makijaż, malować się wear make-up
4. wear eyeliner = kredka do oczu odzieży wear eyeliner
5. wear mascara = tusz do rzęs odzieży wear mascara
6. wear cosmetics = noś kosmetyki wear cosmetics
  • That's why she wears cosmetics that are hypoallergenic.
  • Forbidden to wear cosmetics or play computer games at school and at most homes, the girls define having fun as having many female friends.
  • Why did ancient Egyptian men wear cosmetics?
  • They wore cosmetics and made different concoctions for their skin.
  • In 1989, for instance, they were asked questions about the ozone layer and told to wear cosmetics manufactured without cruelty to animals.
  • "Kella is still wearing cosmetics," she pointed out.
  • Women cannot wear cosmetics, jewelry or visible hair accessories.
  • In 1770 a British law was proposed to the Parliament that a marriage should be annulled if the woman wore cosmetics before her wedding day.
  • He appeared to begin enjoying wearing dresses and even wore cosmetics to complement them.
  • They were all long-haired, wore heavy cosmetics, and were also heavily perfumed.
7. wear eyeshadow = cień odzieży wear eyeshadow
8. wear rouge = róż odzieży wear rouge
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.