"occasionally wear" — Słownik kolokacji angielskich

occasionally wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu do czasu noś
  1. wear czasownik + occasionally przysłówek
    Luźna kolokacja

    He occasionally wears the mask when Stanley (or someone else) is in trouble.

powered by  eTutor logo