"wear eyeshadow" — Słownik kolokacji angielskich

wear eyeshadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień odzieży
  1. wear czasownik + eyeshadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hydrangea: A beautiful water talent fairy who always wears blue eyeshadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo