"wear eyeliner" — Słownik kolokacji angielskich

wear eyeliner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kredka do oczu odzieży
  1. wear czasownik + eyeliner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He passed a group of kids wearing black clothes, black lipstick and eyeliner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo