"mind wearing" — Słownik kolokacji angielskich

mind wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej coś przeciw noszeniu
  1. mind czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She also didn't mind wearing a brown duffel coat most of the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo