"frequently wear" — Słownik kolokacji angielskich

frequently wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często noś
  1. wear czasownik + frequently przysłówek
    Luźna kolokacja

    The star, which he proudly and frequently wore, was buried with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo