"wear cosmetics" — Słownik kolokacji angielskich

wear cosmetics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kosmetyki
  1. wear czasownik + cosmetics rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's why she wears cosmetics that are hypoallergenic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo