"wear lipstick" — Słownik kolokacji angielskich

wear lipstick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szminka odzieży
  1. wear czasownik + lipstick rzeczownik
    Silna kolokacja

    I think it has to do with being this tall and not wearing much lipstick.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo