"wear rouge" — Słownik kolokacji angielskich

wear rouge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): róż odzieży
  1. wear czasownik + Rouge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women, moreover, agreed not to wear rouge or to associate with others who did!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo