"plan to wear" — Słownik kolokacji angielskich

plan to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan noszenia
  1. plan czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Essential workers were told to plan to wear their overcoats in the office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo