BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. waste hours = godziny odpadów waste hours
5. time to waste = czas do odpadów time to waste
6. waste seconds = sekundy odpadów waste seconds
7. waste a minute = zmarnuj minutę waste a minute
8. waste a moment = zmarnuj moment waste a moment
  • The responsibility was too heavy, and he didn't want to waste a moment.
  • She was too content to waste a moment in sleep.
  • The man moved swiftly, as though afraid to waste a moment of time.
  • He'd think that story was too ridiculous to waste a moment on.
  • He couldn't believe they were wasting a single moment of time on this.
  • In this election year, none of us can waste a moment.
  • She did not want to waste a moment of the time they would have.
  • In any case surely you should not waste a moment on them.
  • She could not waste a moment, much less an hour screaming in pain.
  • And I don't intend to waste a moment of whatever time we have together.
(4) effort, bullet
Kolokacji: 2
(9) water, food, ink
Kolokacji: 3
(10) fuel, oxygen, gas
Kolokacji: 3
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.