MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"wasted to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wasted to" po angielsku

czasownik
 1. marnować, trwonić [TRANSITIVE]
  Don't waste your time arguing with him! (Nie marnuj czasu na kłótnie z nim!)
  If you have nothing interesting to say, don't waste my time. (Jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, nie marnuj mojego czasu.)
rzeczownik
 1. marnotrawstwo, marnowanie, strata [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Buying another TV was such a waste of money! (Kupno kolejnego telewizora było takim marnotrawstwem pieniędzy!)
  Some say that playing computer games is a waste of time. (Niektórzy mówią, że granie w gry komputerowe jest marnowaniem czasu.)
  Reading this book was a waste of time, it was awfully boring. (Czytanie tej książki było stratą czasu, była okropnie nudna.)
  The visit to the museum was a waste of money. (Wizyta w muzeum była stratą pieniędzy.)
przymiotnik
 1. odpadowy, wybrakowany, bezwartościowy, zużyty
  These antiques are waste. (Te antyki są bezwartościowe.)
  What are you going to do with these waste things? (Co zrobisz z tymi bezwartościowymi rzeczami?)
 2. jałowy, stojący ugorem (o ziemi)
  You can't grow vegetables on this waste land. (Nie możesz hodować warzyw na tej jałowej ziemi.)
  She owns a waste field. (Ona posiada jałowe pole.)
przymiotnik
 1. zmarnowany, stracony
 2. nawalony, narąbany (będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków) American English slang
  At 4 a.m., there were but some wasted youngsters, shouting for her to go down. (O 4 rano, były tam tylko jakieś nawalone młodzieniaszki, krzyczące, aby zeszła na dół.)
  link synonim: sozzled
 3. wycieńczony (np. chorobą)
 4. poturbowany, obity
 5. wykończony, zmarnowany, padnięty American English informal
  Oh boy, I'm wasted. Don't make me do this. (O rany, jestem wykończony. Nie każ mi tego robić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. nawalić się slang

"wasted to" — Słownik kolokacji angielskich

wasted to kolokacja
Popularniejsza odmiana: waste to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarnowany aby
 1. waste czasownik + to przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  And no lives to be wasted in an attack to the death.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo