"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) on, in, with, at, from, ...
Kolokacji: 8
1. waste over = odpady ponad waste over
3. waste of = marnować z waste of
4. waste through = zmarnuj całkowicie waste through
5. waste after = zmarnuj potem waste after
6. waste during = marnować podczas waste during
7. waste because = odpady ponieważ waste because
8. wasted into = zmarnowany do wasted into
9. waste against = marnować przeciwko waste against
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.