"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. completely wasted = całkowicie zmarnowany completely wasted
3. largely wasted = wyraźnie zmarnowany largely wasted
4. entirely wasted = całkowicie zmarnowany entirely wasted
5. totally wasted = zupełnie zmarnowany totally wasted
6. utterly wasted = całkowicie zmarnowany utterly wasted
7. needlessly wasted = niepotrzebnie zmarnowany needlessly wasted
(2) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.