BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. waste hours = godziny odpadów waste hours
5. time to waste = czas do odpadów time to waste
  • So I don't have the time to waste on you.
  • They had no time to waste telling anybody about it.
  • He had no time to waste in getting to Jeff's.
  • But there was no time to waste in giving his identity.
  • An official order would follow, there was no time to waste now.
  • He had no more time to waste on these two.
  • I had no time to waste on such matters then.
  • But he didn't have any time to waste on them.
  • But she did not have any time to waste on him.
  • However, he had no time to waste with such matters.
6. waste seconds = sekundy odpadów waste seconds
7. waste a minute = zmarnuj minutę waste a minute
8. waste a moment = zmarnuj moment waste a moment
(4) effort, bullet
Kolokacji: 2
(9) water, food, ink
Kolokacji: 3
(10) fuel, oxygen, gas
Kolokacji: 3
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.