BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • And you know them better than I, they waste no time.
  • And they would waste no time in coming after him.
  • I don't want to waste any more time down here.
  • And we didn't waste any time talking to him either.
  • Just the same, she didn't want to waste any more time here than they had to.
  • I won't help you waste any more time playing games.
  • I did not want to waste any time in playing games with him.
  • I don't want to waste any more time on him.
  • I saw no reason to waste any more time waiting for you.
  • He didn't want to have to waste any time now.
3. waste hours = godziny odpadów waste hours
5. time to waste = czas do odpadów time to waste
6. waste seconds = sekundy odpadów waste seconds
7. waste a minute = zmarnuj minutę waste a minute
8. waste a moment = zmarnuj moment waste a moment
(4) effort, bullet
Kolokacji: 2
(9) water, food, ink
Kolokacji: 3
(10) fuel, oxygen, gas
Kolokacji: 3
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.