BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) on, in, with, at, from, ...
Kolokacji: 8
1. waste on = marnować na waste on
  • Why would he waste his energy on someone like her?
  • So I don't have the time to waste on you.
  • Wasn't going to waste money on a woman of around his own age!
  • The power is too great to waste on a man like me.
  • But I was very old and didn't have time to waste on such things.
  • But we will not waste too much time on him.
  • But he didn't have any time to waste on them.
  • I don't want to waste any more time on him.
  • But she did not have any time to waste on him.
  • But I won't waste my time on games any more.
2. waste in = marnować w waste in
3. waste with = marnować z waste with
4. waste at = marnować przy waste at
5. waste from = marnować z waste from
6. waste for = marnować dla waste for
7. waste to = marnować aby waste to
8. waste by = marnować przez waste by
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.