"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. waste money = odpady pieniądze waste money
2. waste words = słowa odpadów waste words
4. waste a group = roztrwoń grupę waste a group
5. waste an amount = zmarnuj ilość waste an amount
6. waste assets = aktywa odpadów waste assets
7. waste bandwidth = szerokość pasma odpadów waste bandwidth
(4) effort, bullet
Kolokacji: 2
(9) water, food, ink
Kolokacji: 3
(10) fuel, oxygen, gas
Kolokacji: 3
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.