BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"mind wasting" — Słownik kolokacji angielskich

mind wasting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umysł marnując
  1. mind czasownik + waste czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Never mind wasting time here, girl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo