BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. stop wasting = przestań marnować stop wasting
2. go to waste = marnować się go to waste
3. avoid wasting = uniknij marnowania avoid wasting
4. waste by holding = odpady przez dzierżawę waste by holding
5. quit wasting = rzucone marnowanie quit wasting
6. decide to waste = zadecyduj do odpadów decide to waste
7. waste in trying = odpady w próbowaniu waste in trying
  • Nor did he waste much time in trying to get me into his bed.
  • Pitt wasted no more time in trying to raise the control center.
  • We will waste our time in trying to change it.
  • Baldwin wasted no time in trying to determine the two teams' thinking.
  • I fear you are wasting time and patience in trying to teach me to soldier.
  • It prevented me wasting my time in trying to cheat him.
  • I shall not waste my days in trying to prolong them.
  • Some commuters wasted no time in trying to head off the price increase.
  • He did not waste time in trying to move.
  • He could not waste it in trying to unbind them.
8. forced to waste = zmuszony do odpadów forced to waste
9. mind wasting = umysł marnując mind wasting
(2) want, deserve
Kolokacji: 2
(3) afford, join
Kolokacji: 2
(4) hate, bother
Kolokacji: 2
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.