BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste one's lives" — Słownik kolokacji angielskich

waste one's lives kolokacja
Popularniejsza odmiana: waste one's life
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpady czyjś życia
  1. waste czasownik + life rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I work like most people, not to waste my life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo