BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"waste" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

waste czasownik

waste + rzeczownik
Kolokacji: 44
waste time • waste money • waste energy • waste effort • waste one's life • waste one's breath • waste words • waste resources • ...
czasownik + waste
Kolokacji: 15
stop wasting • go to waste • want to waste • avoid wasting • afford to waste • ...
waste + przyimek
Kolokacji: 17
waste on • waste in • waste with • waste at • waste from • ...
waste + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
waste away • completely wasted • simply waste • largely wasted • entirely wasted • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. completely wasted = całkowicie zmarnowany completely wasted
3. largely wasted = wyraźnie zmarnowany largely wasted
4. entirely wasted = całkowicie zmarnowany entirely wasted
5. totally wasted = zupełnie zmarnowany totally wasted
  • The time wasn't totally wasted, because at least I'd ruled out one approach.
  • Once they get to the landfill, the nutrients that could go back into the soil are totally wasted.
  • I mean this guy was really pathetic - totally wasted.
  • At least half the time the trip was totally wasted.
  • Well, then this trip won't be totally wasted for you.
  • That meant all the time in transit to Jupiter would have been totally wasted.
  • All this money, which could be used to build hundreds of hospitals and schools, would have been totally wasted.
  • With everything that had happened, she'd been totally wasted.
  • Something else, 40% of votes went to small parties and got totally wasted.
  • So the effort at the inn had not been totally wasted.
6. utterly wasted = całkowicie zmarnowany utterly wasted
7. needlessly wasted = niepotrzebnie zmarnowany needlessly wasted
(2) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.