BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"transit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transit rzeczownik

rzeczownik + transit
Kolokacji: 15
New Jersey Transit • rail transit • transit of Venus • bus transit • New York City Transit • ...
transit + rzeczownik
Kolokacji: 96
transit system • Transit Agency • Transit Authority • transit official • transit police • transit worker • transit service • transit line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. Transit Authority = przedsiębiorstwo komunikacji Transit Authority
6. transit worker = pracownik transportu miejskiego transit worker
  • In recent years, transit service has been introduced to the community.
  • All but 4 Minnesota counties have some form of public transit service.
  • Local public transit service is available daily except Sunday on six routes.
  • There is no transit service on Sundays or public holidays.
  • All public transit services are located at the end of baggage claim next to door 00.
  • Average daily ridership among all public transit services provided is 280,100.
  • The supra-municipal level of government provided public transit service and police services.
  • "The underlying economics of transit service require a public investment."
  • There is no public transit service on the weekend.
  • The authority will use the money to increase transit service, though not necessarily to restore precisely what was cut.
8. transit line = linia przejściowa transit line
9. transit point = punkt przejściowy transit point
10. transit station = stacja przejściowa transit station
11. mass transit system = system masowy przejściowy mass transit system
12. transit center = centrum przejściowe transit center
13. transit time = czas przebiegu, czas obiegu transit time
14. transit camp = obóz przejściowy transit camp
15. transit route = trasa tranzytowa transit route
16. transit officer = urzędnik tranzytowy transit officer
17. transit strike = strajk przejściowy transit strike
18. transit hub = piasta przejściowa transit hub
19. transit bus = autobus miejski transit bus
20. Metropolitan Transit Authority = Mieszkaniec metropolii Władza tranzytowa Metropolitan Transit Authority
21. Chicago Transit Authority = Chicagowska Władza przejściowa Chicago Transit Authority
22. transit visa = wiza przejazdowa, wiza tranzytowa transit visa
transit + czasownik
Kolokacji: 6
New Transit provides • New Transit operates • transit occurs • New Transit says • transit stops • ...
czasownik + transit
Kolokacji: 6
provide transit • use mass transit • allow transit • include transit • permit transit • ...
przymiotnik + transit
Kolokacji: 9
public transit • rapid transit • Mass transit • urban transit • local transit • ...
przyimek + transit
Kolokacji: 11
in transit • of transit • during transit • on mass transit • to mass transit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.