Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"transit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transit rzeczownik

rzeczownik + transit
Kolokacji: 15
New Jersey Transit • rail transit • transit of Venus • bus transit • New York City Transit • ...
transit + rzeczownik
Kolokacji: 96
transit system • Transit Agency • Transit Authority • transit official • transit police • transit worker • transit service • transit line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. Transit Authority = przedsiębiorstwo komunikacji Transit Authority
6. transit worker = pracownik transportu miejskiego transit worker
8. transit line = linia przejściowa transit line
9. transit point = punkt przejściowy transit point
10. transit station = stacja przejściowa transit station
11. mass transit system = system masowy przejściowy mass transit system
12. transit center = centrum przejściowe transit center
13. transit time = czas przebiegu, czas obiegu transit time
14. transit camp = obóz przejściowy transit camp
15. transit route = trasa tranzytowa transit route
16. transit officer = urzędnik tranzytowy transit officer
17. transit strike = strajk przejściowy transit strike
18. transit hub = piasta przejściowa transit hub
19. transit bus = autobus miejski transit bus
20. Metropolitan Transit Authority = Mieszkaniec metropolii Władza tranzytowa Metropolitan Transit Authority
21. Chicago Transit Authority = Chicagowska Władza przejściowa Chicago Transit Authority
  • He created several posters for a series commissioned by the Chicago Transit Authority in the early 1920s.
  • For instance, the Chicago Transit Authority's financing formula hasn't changed since 1983.
  • After graduating he worked as a bus driver for the Chicago Transit Authority.
  • For the Chicago Transit Authority's pension fund, the problems are real now.
  • With a sound often reminiscent of the early Chicago Transit Authority.
  • Chicago Transit Authority - official site, including trip planner and system maps.
  • No parking is available for this station, however the Chicago Transit Authority does provide bus service here.
  • His mother was a ticket-taker for the Chicago Transit Authority.
  • In 1952, the company was purchased by the Chicago Transit Authority.
  • Before that, he worked for the Chicago Transit Authority.
22. transit visa = wiza przejazdowa, wiza tranzytowa transit visa
transit + czasownik
Kolokacji: 6
New Transit provides • New Transit operates • transit occurs • New Transit says • transit stops • ...
czasownik + transit
Kolokacji: 6
provide transit • use mass transit • allow transit • include transit • permit transit • ...
przymiotnik + transit
Kolokacji: 9
public transit • rapid transit • Mass transit • urban transit • local transit • ...
przyimek + transit
Kolokacji: 11
in transit • of transit • during transit • on mass transit • to mass transit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.