"transit center" — Słownik kolokacji angielskich

transit center kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): centrum przejściowe
  1. transit rzeczownik + center rzeczownik
    Silna kolokacja

    Their buses stop on the south side of the transit center.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo