"transit route" — Słownik kolokacji angielskich

transit route kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trasa tranzytowa
  1. transit rzeczownik + route rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It would have served as a transit route to Italy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo