"transit officer" — Słownik kolokacji angielskich

transit officer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik tranzytowy
  1. transit rzeczownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new union executive became a transit officer in 1983.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo