BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"transit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transit rzeczownik

rzeczownik + transit
Kolokacji: 15
New Jersey Transit • rail transit • transit of Venus • bus transit • New York City Transit • ...
transit + rzeczownik
Kolokacji: 96
transit system • Transit Agency • Transit Authority • transit official • transit police • transit worker • transit service • transit line • ...
transit + czasownik
Kolokacji: 6
New Transit provides • New Transit operates • transit occurs • New Transit says • transit stops • ...
czasownik + transit
Kolokacji: 6
provide transit • use mass transit • allow transit • include transit • permit transit • ...
przymiotnik + transit
Kolokacji: 9
public transit • rapid transit • Mass transit • urban transit • local transit • ...
przyimek + transit
Kolokacji: 11
in transit • of transit • during transit • on mass transit • to mass transit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) in, of, during, on, to, ...
Kolokacji: 11
1. in transit = w drodze, w tranzycie (o przesyłce, transporcie) in transit
3. during transit = podczas przewozu during transit
4. on mass transit = na przewozie masowym on mass transit
7. with New Transit = z Nowym Przewozem with New Transit
8. by transit = przez przewóz by transit
9. from New Transit = z Nowego Przewozu from New Transit
10. at New Transit = przy Nowym Przewozie at New Transit
11. including transit = w tym przewóz including transit

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.