BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"transit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transit rzeczownik

rzeczownik + transit
Kolokacji: 15
New Jersey Transit • rail transit • transit of Venus • bus transit • New York City Transit • ...
transit + rzeczownik
Kolokacji: 96
transit system • Transit Agency • Transit Authority • transit official • transit police • transit worker • transit service • transit line • ...
transit + czasownik
Kolokacji: 6
New Transit provides • New Transit operates • transit occurs • New Transit says • transit stops • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) provide, say, serve
Kolokacji: 3
1. New Transit provides = Nowy Przewóz uwzględnia New Transit provides
2. New Transit says = Nowy Przewóz oznacza New Transit says
3. served by New Transit = obsłużony przez New Transit served by New Transit
(2) operate, occur, stop
Kolokacji: 3
czasownik + transit
Kolokacji: 6
provide transit • use mass transit • allow transit • include transit • permit transit • ...
przymiotnik + transit
Kolokacji: 9
public transit • rapid transit • Mass transit • urban transit • local transit • ...
przyimek + transit
Kolokacji: 11
in transit • of transit • during transit • on mass transit • to mass transit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.