"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(5) want, need, expect, ask
Kolokacji: 7
1. want tell = chcieć mówić want tell
2. want to tell = chciej powiedzieć want to tell
3. need to tell = potrzebuj powiedzieć need to tell
  • I do not need to tell my name to a lot of women.
  • Right now, I need to tell you about my plan.
  • They don't need me to tell them what the job is.
  • I don't need you to tell me what to do!
  • But you need to tell me if any of what I've got here is important.
  • You need to tell us where the others are, John.
  • He didn't need them to tell him what to do!
  • But you may need to tell people to mind their own business.
  • No one needed to tell her how good the food would be.
  • I needed to tell her what was going on with me.
4. expect to tell = spodziewaj się, że powiedzieć expect to tell
5. ask to tell = poproś by powiedzieć ask to tell
7. ask tell = pytać mówić ask tell
(6) bother, enable
Kolokacji: 3
(7) refuse, deny, resist
Kolokacji: 3
(8) like, wish, please
Kolokacji: 3
(10) live, remind, regret
Kolokacji: 3
(11) look, rely, seem
Kolokacji: 3
(13) threaten, risk
Kolokacji: 2
(14) avoid, beg
Kolokacji: 2
(15) convince, tempt
Kolokacji: 2
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.