"tell pharmacist" — Słownik kolokacji angielskich

tell pharmacist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz aptekarzowi
  1. tell czasownik + pharmacist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Before using this product, tell your doctor or pharmacist if you use any of the following products: other eye medications.

    Podobne kolokacje: