"tell one's doctors" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's doctors kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's doctor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś lekarze
  1. tell czasownik + doctor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Told the doctor and he said to continue what I was doing.

    Podobne kolokacje: