"pay doctors" — Słownik kolokacji angielskich

pay doctors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekarze płacowi
  1. pay czasownik + doctor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Local insurance companies would be much better at deciding how to pay doctors and hospitals to deliver quality care, he said.

powered by  eTutor logo