"include doctors" — Słownik kolokacji angielskich

include doctors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj lekarzy
  1. include czasownik + doctor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This group includes doctors, police officers, teachers and social workers.

powered by  eTutor logo