"allow doctors" — Słownik kolokacji angielskich

allow doctors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól lekarzom
  1. allow czasownik + doctor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.

powered by  eTutor logo