"tell one's doctor" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's doctor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś lekarz
  1. tell czasownik + doctor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Also, tell your doctor if you have any other medical problems.

    Podobne kolokacje: