BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"tell Ross" — Słownik kolokacji angielskich

tell Ross kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Rossowi
  1. tell czasownik + Ross rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Weeks later, Ballard eventually told Wilson and Ross of what happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo