"tell one's patients" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell patients
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś pacjenci
  1. tell czasownik + patient rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So I tell my young patients to go ahead: ask me anything.

    Podobne kolokacje: