ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"tell dentist" — Słownik kolokacji angielskich

tell dentist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz dentyście
  1. tell czasownik + dentist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are taking valproic acid.

    Podobne kolokacje: