"tell the doctor" — Słownik kolokacji angielskich

tell the doctor kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's doctor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz lekarzowi
  1. tell czasownik + doctor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Told the doctor and he said to continue what I was doing.

    Podobne kolokacje: