"tell patients" — Słownik kolokacji angielskich

tell patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz pacjentom
  1. tell czasownik + patient rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So I tell my young patients to go ahead: ask me anything.

    Podobne kolokacje: