"tell doctors" — Słownik kolokacji angielskich

tell doctors kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's doctor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz lekarzom
  1. tell czasownik + doctor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Also, tell your doctor if you have any other medical problems.

    Podobne kolokacje: