"tell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tell czasownik

tell + rzeczownik
Kolokacji: 639
tell reporters • tell lies • tell investigators • tell jokes • tell dentist • tell Reuters • tell jurors • tell detectives • tell viewers • ...
czasownik + tell
Kolokacji: 96
mind telling • keep telling • recall telling • start telling • remember telling • begin telling • try telling • tell before starting • go tell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(5) want, need, expect, ask
Kolokacji: 7
(6) bother, enable
Kolokacji: 3
(7) refuse, deny, resist
Kolokacji: 3
(8) like, wish, please
Kolokacji: 3
(10) live, remind, regret
Kolokacji: 3
(11) look, rely, seem
Kolokacji: 3
1. enjoy telling = lubić mówić enjoy telling
  • They certainly seemed to enjoy telling him what he should do.
  • He looks like a man who enjoys telling funny stories.
  • The strange thing was that he enjoyed telling his story.
  • Phyllis enjoyed telling all that had happened for some days.
  • The ones who don't sue me should enjoy telling the story to their friends and relations for quite some time.
  • This is a popular theme, as children enjoy telling the time.
  • When I ask him why, the conductor, a man who clearly enjoys telling a good story, has no easy answer.
  • And, my dear, I do so enjoy telling secrets to a friend.
  • She had never met a man yet who didn't enjoy telling about his experiences.
  • I held him to the tale that he enjoyed telling.
2. love to tell = miłość powiedzieć love to tell
3. hate to tell = nie cierp powiedzenia hate to tell
4. relish telling = ciesz się z mówienia relish telling
5. love telling = mówienie miłosne love telling
6. dread telling = mówienie strachu dread telling
(13) threaten, risk
Kolokacji: 2
(14) avoid, beg
Kolokacji: 2
(15) convince, tempt
Kolokacji: 2
tell + przyimek
Kolokacji: 48
tell off • tell about • tell by • tell from • tell that • ...
tell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
repeatedly told • once tell • later tell • simply tell • finally tell • actually tell • better tell • immediately tell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.