"love to tell" — Słownik kolokacji angielskich

love to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miłość powiedzieć
  1. love czasownik + tell czasownik
    Luźna kolokacja

    She had found the perfect position for a woman who loved to tell people what to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo