"hate to tell" — Słownik kolokacji angielskich

hate to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie cierp powiedzenia
  1. hate czasownik + tell czasownik
    Luźna kolokacja

    I'd hate to tell you what he does with them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo